Arhivox – Pevski zbor arhitektov Slovenije je bil ustanovljen januarja 2012 in se uveljavlja kot enkratna ustvarjalna in povezovalna platforma za arhitekte vseh generacij. Zbor je bil ustanovljen pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani (FALJ).

Pevski zbor postaja tako znotraj stroke, kot tudi navzven, pomemben povezovalni člen v okviru ZAPS in celotne arhitekturne stroke, ter sorodnih strok. Zbor deluje ljubiteljsko, sestavlja ga okrog 25 aktivnih in podpornih članov, pevci in pevke pa so različnih starosti – od študentov do aktivnih arhitektov in strokovnjakov iz sorodnih strok.

Zbor je od začetka vodil zborovodja Michele Josia, od novembra 2012 do junija 2013 ga je nadomeščala zborovodkinja Alja Pešak, od oktobra 2013 do oktobra 2016 je deloval pod vodstvom zborovodkinje Jelene Susnick, od oktobra 2016 do januarja 2018 pa pod vodstvom Olge Kuzmich. Trenutno je umetniško vodstvo prevzela Julieta Kubik Habjanič. Zbor redno nastopa na podelitvah diplom na Fakultete za arhitekturo in strokovnih dogodkih, udeležuje se zborovskih revij, izvaja samostojne koncerte, ter se odziva na priložnostna vabila. Pripravlja pa tudi nastope in gostovanja v tujini.

Sponzorji in donatorji